gb-green

Podmínky uchovnění ASS
Varianta A
Varianta B

V Ý S T A V A:
 

2x výstavní hodnocení ve věku více než 12 měsíců z vyššího typu výstavy (se zadáváním čekatelství šampionátu), s oceněním minimálně 1x výborná, 1x velmi dobrá, z toho nejméně 1x v ČR. Ocenění musí být získáno od 2 různých rozhodčích

kohoutková výška dle standardu plemene zapsaná v PP psa


skus nůžkový úplný (tj. 6 řezáků nahoře i dole), toleruje se absence 2 zubů ze skupiny P a M, chybění M3 se nepovažuje za absenci; při využití v chovu musí být 1 z partnerů plnochrupý.

Pokud není měření kohoutkové výšky a kontrola stavu chrupu součástí výstavního hodnocení, provede zápis kterýkoli rozhodčí pro VIII. skupinu FCI s aprobací na ASS.

V Ý S T A V A:
 

1x výstava ve věku více než 12 měsíců s oceněním nejméně velmi dobrá konaná v ČR


kohoutková výška dle standardu plemene zapsaná v PP psa


skus nůžkový úplný (tj. 6 řezáků nahoře i dole), toleruje se absence 2 zubů ze skupiny P a M, chybění M3 se nepovažuje za absenci; při využití v chovu musí být 1 z partnerů plnochrupý


Pokud není měření kohoutkové výšky a kontrola stavu chrupu součástí výstavního hodnocení, provede zápis kterýkoli rozhodčí pro VIII. skupinu FCI s aprobací na ASS.

Z K O U Š K Y:

 

Z K O U Š K Y:

jakákoli zkouška anglických loveckých španělů dle zkušebního řádu ČMMJ nebo FCI, na které se hodnotí nos, slídění a chování po výstřelu. Pokud se na dané zkoušce zadávají známky z těchto disciplín, minimální limitní známky jsou nos 3, slídění 3, chování po výstřelu 3

Z D R A V Í

DKK nejhůře 3/3, jedince se stupněm 3/3 a jeho kombinace lze pářit pouze s jedincem 0/0, 0/1, 1/0, 1/1. Vyšetření musí být provedeno u akreditovaného veterinárního lékaře, člena KVL ČR. Akreditované veterináře, které mohou provádět vyšetření a vyhodnocení DKK http://www.vetkom.cz/ordinations/dkkDkl

Fucosidóza – všichni nově uchovňovaní psi (samci) musí být testovaní nebo musí být doloženo vyšetření obou rodičů s negativním výsledkem. Při krytí musí být jeden z páru prokazatelně negativní. Vyšetření musí být provedeno u akreditované laboratoře

Dědičné oční vady a choroby (doporučení): Doporučuje se provést klinické vyšetření na oční vady a choroby zejména před krytím nebo genetické vyšetření.

Z D R A V Í

DKK nejhůře 3/3, jedince se stupněm 3/3 a jeho kombinace lze pářit pouze s jedincem 0/0, 0/1, 1/0, 1/1. Vyšetření musí být provedeno u akreditovaného veterinárního lékaře, člena KVL ČR. Akreditované veterináře, které mohou provádět vyšetření a vyhodnocení DKK http://www.vetkom.cz/ordinations/dkkDkl

Fucosidóza – všichni nově uchovňovaní psi (samci) musí být testovaní nebo musí být doloženo vyšetření obou rodičů s negativním výsledkem. Při krytí musí být jeden z páru prokazatelně negativní. Vyšetření musí být provedeno u akreditované laboratoře

Dědičné oční vady a choroby (doporučení): Doporučuje se provést klinické vyšetření na oční vady a choroby zejména před krytím nebo genetické vyšetření.

O B E C N É 

Věk pro zařazení do chovu dle vyhlášky č.5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a chovu u : 

velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku 
(viz. Organizační řád schválený 15.3.2009)

U psů chovnost není věkem omezena.

O B E C N É

Věk pro zařazení do chovu dle vyhlášky č.5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a chovu u : 
velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku 
(viz. Organizační řád schválený 15.3.2009)

Fena muže být naposledy kryta nejpozději v den, kdy dosáhne 8 let. 


zdroj: http://ass.kchls.cz/

 

Přihlášení do členské sekcewebdesign