KCHLS - Klub chovatelů loveckých slídičů, © 2013
gb-green

American Water Spaniel Standard

Americký vodní španěl


Standard č.
Výška psi     38-46cm
Výška feny     cm
Váha psi     13-20kg
Váha feny     11-18kg
Země původu USA

Celkový vzhled
Je to aktivní osvalený pes střední velikosti s vlnkovitou až kudrnatou srstí. Důležitá je správná velikost a harmonické uspořádání partií těla, textura a zbarvení srsti. Delší rámec, nikoliv příliš čtvercový. Rámec není až tolik důležitý jako to, aby byl pes dobře vyvážen, působil zdravě a byl schopen vykonávat činnosti, které jsou od něho vyžadovány. Výraz ostražitý, sebejistý, přitažlivý a inteligentní.
Charakteristika
Byl vyšlechtěn ve Spojených státech jako všestranný lovecký pes, chovaný k přinášení z veslic a malých člunů, který poměrně dobře pracuje i na souši.
Povaha
Chování vykazuje inteligenci, dychtivost vyhovět a přátelství. Obrovská energie a zaujetí pro lov jsou však stále pod kontrolou.
Hlava a lebka
Raději široká a plná. Stop mírně naznačen, nepříliš výrazný.
Oči
Střední velikosti, dobře uložené a lehce zakulacené. Neměly by být vyčnívající, ani příliš hluboko uložené. Víčka těsná, nesvěšená. Barva oka je žlutohnědá až hnědá, oříšková nebo tmavě hnědá v harmonii se zbarvením srsti. Světlé žluté oči, podobné citronu, jsou diskvalifikující. Nezaměňovat s lehce žlutohnědou.
Uši
Nasazené mírně nad oční linií, ale ne příliš vysoko na hlavě, dolů svěšené, dlouhé a široké, boltcem dosahující k špičce nosu.
Morda
Čenichová partie střední délky, čtvercová, s dobrou hloubkou bez náznaku ostrého, špičatého čenichu. Pysky čisté a napnuté bez přebytků kůže, či s příliš prověšeným koutkem. Nos tmavý: černý nebo tmavě hnědý. Dostatečně široký, s dobře vyvinutými nosními otvory k zabezpečení dobrých čichových schopností. Skus nůžkový nebo klešťový.
Krk
Oblý, střední délky, suchý a osvalený. Umožňuje důstojné nesení hlavy. Krční klenutí není zvýrazněno.
Trup
Hřbetní linie rovná nebo mírně spáditá směrem od kohoutku. Tělo dobře vyvinuté, pevně stavěné, ale nepříliš kompaktní. Dobře vyvinutý hrudník, dosahující k lokti, ani příliš široký, ani příliš úzký. Žebra pružná, ale ne tak, aby narušovala pohyb přední části těla. Bedra silná, nevyvýšená.
Hrudní končetiny
Se šikmo položenými lopatkami, čisté a osvalené. Končetiny střední délky, rovné, s dobrými kostmi, ale nepříliš krátké, aby to překáželo práci v poli, nebo příliš těžké, projevující se těžkopádně. Zápěstí pevné, bez jakýchkoliv známek měkkosti.
Pánevní končetiny
Celá záď s dobře vyvinutými kyčlemi a stehny ukazuje sílu a ráz. Hleznový kloub je lehce zakulacený, neměl by být malý ani hrubý v obrysu a je úměrně zaúhlený. Končetiny od hlezna k polštářkům úměrné délky, silné a rovné, s dobrou kostní strukturou. Nárty rovnoběžné.
Tlapy
Uzavřené, oblaněné, s dobrými polštářky. Velikost tlapek v souladu s velikostí psa. Přední paspárky jsou povoleny.
Ocas
Úměrně dlouhý, srpovitě zahnutý, dosahující buď lehce pod nebo nad úroveň hřbetu, ke konci zúžený. Je nesený živě a pokrytý mírně kadeřavou srstí.
Pohyb
Americký vodní španěl se pohybuje pravidelným, vydatným pohybem. Při pohybu by neměl ukazovat volné lokty. Při sledování psa zezadu by mělo být vidět, že zadní končetiny, dobře osvalené, se pohybují téměř rovnoběžně, jak je to jen možné, s hlezny majícími podíl na dobré mechanice, vzbuzující dojem síly a energie.
Osrstění
Může být od lehce zvlněné k uzavřené kudrnaté. Množství vlnek nebo kudrlin se může měnit od jedné části těla ke druhé. Důležitá je podsada k zajištění podrostu. Srst nemá být příliš hrubá, ani příliš měkká. Hrdlo, krk a záď psa dobře osrstěny. Ucho zakryto srstí z obou stran, ušní kanálek volný k umožnění kontroly. Přední část hlavy pokryta krátkou, hladkou srstí s výjimkou týlního hrbolku. Oháňka středně osrstěna. Končetiny středně osrstěny, s vlnkami nebo kudrlinkami v souladu s ostatními partiemi těla. Srst smí být krácena k předvedení dobrého vzhledu, uši mohou být upraveny, ale ani jedno ani druhé není požadováno.
Zbarvení
Výrazně játrová, hnědá či tmavě čokoládová. Trochu bílé srsti na tlapách a předhrudí je povoleno.
Vady
Diskvalifikující jsou žluté oči.
Poznámka
Psi by měli mít dvě normální varlata, plně sestouplá v šourku.
V originálním znění FCI


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belg.)
FCI - Standard N°  DATE OF PUBLICATION OF THE VALID ORIGINAL STANDARD : 01.05.1990.
AMERICAN WATER SPANIEL


ORIGIN : USA.

DATE OF PUBLICATION OF THE VALID ORIGINAL STANDARD : 01.05.1990.

UTILIZATION : Water Dog.

CLASSIFICATION FCI : Group 8 Retrievers-Flushing Dogs-Water Dogs
Section 3 Water Dogs
With working trial.

GENERAL APPEARANCE : The American Water Spaniel was developed in the United States as an all-around hunting dog, bred to retrieve from skiff or canoes and work ground with relative ease. The American Water Spaniel is an active muscular dog, medium in size with a marcel to curly coat. Emphasis is placed on proper size and a symmetrical relationship of parts, texture of coat and color.
SIZE/PROPORTION/SUBSTANCE
:
Size
: 15 to 18 inches for either sex. Males weighing 30-45 lbs. Females weighing 25-40 lbs. Females tend to be slightly smaller than the males. There is no preference for size within the given range of either sex providing correct proportion, good substance and balance is maintained.
Proportion
: Is slightly longer than tall, not too square or compact. However, exact proportion is not as important as the dog being well-balanced and sound, capable of performing the breed's intended function.
Substance
: A solidly built and well-muscled dog full of strength and quality. The breed has as much substance and bone as necessary to carry the muscular sturcture but not so much as to appear clumsy.

HEAD : The head must be in proportion to the overall dog. Moderate in length.
Expression
: Is alert, self-confident, attractive and intelligent.
Eyes
: Medium size, set well apart, while slightly rounded, should not appear protruding or bulging. Lids tight, not drooping. Eye color can range from a light yellowish brown to brown, hazel or of dark tone to harmonize with coat. Disqualify yellow eyes. Yellow eyes are a bright colour like that of lemon, not to be confused with the light yellowish brown.
Ears
: Set slightly above the eye line but not too high on the head, lobular, long and wide with leather extending to nose.
Skull
: Rather broad and full.
Stop
: Moderately defined, but not too pronounced.
Muzzle
: Moderate in length, square with good depth. No inclination to snipiness. The lips are clean and tight without excess skin or flews. Nose dark in color, black or dark brown. The nose sufficiently wide and with well-developed nostrils to insure good scenting power.
Bite
: Either scissor or level.

NECK/TOPLINE/BODY :
Neck
: Round and of medium length, strong and muscular, free of throatiness set to carry head with dignity, but arch not accentuated.
Topline
: Level or slight, straight slope from withers.
Body
: Well-developed, sturdily constructed but not too compactly coupled. Well-developed brisket extending to elbow neither too broad nor too narrow. The ribs well-sprung, but not so well-sprung that they interfere with the movement of the front assembly. The loins strong, but not having a tucked-up look.
Tail
: Is moderate in length, curved in a rocker fashion, can be carried either slightly below or above the level of the back. The tail is tapered, lively and covered with hair with moderate feathering.

FOREQUARTERS : Shoulders sloping, clean and muscular. Legs medium in length, straight and well-boned but not so short as to handicap for field work or so heavy as to appear clumsy. Pasterns strong with no suggestion of weakness. Toes closely grouped, webbed and well-padded. Size of feet to harmonize with size of dog. Front dewclaws are permissible.

HINDQUARTERS : Well-developed hips and thighs with the whole rear assembly showing strength and drive. The hock joint slightly rounded, should not be small and sharp in contour, moderately angulated. Legs from hock joint to foot pad moderate in length, strong and straight with good bone structure. Hocks parallel.

COAT : Coat can range from marcel (uniform waves) to closely curled. The amount of waves or curls can vary from one area to another on the dog. It is important to have undercoat to provide sufficient density to be of protection against weather, water or punishing cover, yet not too coarse or too soft. The throat, neck and rear of the dog well-covered with hair. The ear well-covered with hair on both sides with ear canal evident upon inspection. Forehead covered with short smooth hair and without topknot. Tail covered with hair to tip with moderate feathering. Legs have moderate feathering with waves or curls to harmonize with coat of dog. Coat may be trimmed to present a well-groomed appearance; the ears may be shaved; but neither is required.

COLOR : Color either solid liver, brown or dark chocolate. A little white on toes and chest permissible.

GAIT : The American Water Spaniel moves with well-balanced reach and drive. Watching a dog move towards one, there should be no signs of elbows being out. Upon viewing the dog from the rear, one should get the impression that the hind legs, which should be well-muscled and not cowhocked, move as nearly parallel as possible, with hocks doing their full share of work and flexing well, thus giving the appearance of power and strength.

TEMPERAMENT : Demeanor indicates intelligence, eagerness to please and friendly. Great energy and eagerness for the hunt yet controllable in the field.

DISQUALIFICATION : Yellow eyes.

N.B. : Males should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

 

Přihlášení do členské sekcewebdesign