KCHLS - Klub chovatelů loveckých slídičů, © 2013
gb-green

English Cocker Spaniel Standard

Anglický kokršpaněl


Standard.č.

Celkový vzhled: veselý, robustní, sportovní, dobře vyvážený, kompaktní lovecký pes. Je přibližně právě tak dlouhý jako vysoký.
Charakteristika: veselá povaha se projevuje neustálým pohybem ocasu, který je též typickým výrazem jeho snaživosti, zvláště, když pracuje na stope zvěře, zcela beze strachu i v hustém houští.
Povaha: jemný, přítulný pes, plný života a překypující energií.
Hlava a lebka: čenichová partie je hranatá, stop výrazný, umístěný ve středu vzdálenosti od Špičky nosu po týlní hrbol. Mozkovna dobře modelovaná, ani příliš jemná ani hrubá. Líce nevystupují. Nos dostatečně velký pro stopování.
Oči: velké, ale ne vypoulené. Tmavě hnědé, nikdy světlé, ale u játrově hnědých a játrově hnědě skvrnitých tmavě oříškově hnědé, odpovídající zbarvení srsti. Mají inteligentní, měkký výraz, přitom ovšem bdělý, zářivý a veselý. Okraje očních víček jsou napjaté.
Uši: zavěšené, nasazené ve výši očí. Jsou tenké, dosahující až k vrcholu nosu. Jsou dobře pokryté dlouhou, hladkou, hedvábnou srstí.
Morda: silné čelisti, skus nůžkový, pravidelný a úplný, zuby nasazeny kolmo v čelistech.
Krk: střední délky, svalnatý, suchý. Elegantně zasazen do plecí se šikmými lopatkami.
Hrudní končetiny: lopatky jsou šikmo uložené, suše osvalené. Končetiny mají silné kosti, jsou rovné, dostatečně krátké na využití koncentrované síly, ne však tak krátké aby omezovaly enormní snaživost psa v pohybu při práci.
Trup: silný, kompaktní, hrudník dobře vyvinutý, hluboký, vepředu ani příliš široký, ani úzký. Žebra dobře klenutá. Hřbet je pevný, rovný, bedra krátká a široká, ke konci, k nasazení ocasu, jen lehce skloněná.
Pánevní končetiny: široké, dobře osvalené, náležitě silných kostí. V kolení správně zaúhlené, pod hlezny krátké.
Tlapy: pevné, se silnými nášlapnými polštářky, kočičí.
Prut: Nasazen poněkud níže než je úroveň zádě, musí se vesele pohybovat. Nesen je rovné, nikdy nesmí být nesen nahoru. Je kupírován na přiměřenou délku, nikdy ne krátce ani dlouze, aby nerušil veselost pohybu.
Krok a pohyb: bezvadný, se silnou akcí pánevních končetin, vydatný.
Osrstění: hladké, hedvábné, nikdy drátovité nebo vlnité, ne příliš bohaté, nikdy loknaté. Trup, hrudní i pánevní končetiny nad hlezny jsou na patřičných místech porostlé delší srstí.
Barva: různá. U jednobarevných není povolena žádná bílá barva s výjimkou nevelké skvrny na hrudi (zepředu).

Velikost: kohoutková výška je přibližne u psu 39 - 41 cm, u fen 38 - 39 cm. Váha přibližně 12,7 - 14,5 kg.
Vady: jakékoliv odchylky od výše uvedených bodu musí být považovány za vady a jejich závažnost musí být vztahována podle stupně projevu vzhledem ke standardu.

Poznámka: psi musí mít dvě zřetelná varlata, zcela sestouplá do šourku.


 

V originálním znění FCI:

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belg.)
F.C.I. Standard No.  Kennel Club, London 1994
ENGLISH COCKERSPANIEL

GENERAL APPEARANCE - Merry, sturdy, sporting; well balanced; compact; measuring approximately same from withers to ground as from withers to root of tail. 
CHARACTERISTICS - Merry nature with ever-wagging tail shows a typical bustling movement, particularly when following scent, fearless of heavy cover. 
TEMPERAMENT - Gentle and affectionate, yet full of life and exuberance. 
HEAD AND SKULL - Square muzzle, with distinct stop set midway between tip of nose and occiput.  Skull well developed, cleanly chiselled, neither too fine nor too coarse.  Cheek bones not prominent.  Nose sufficiently wide for acute scenting power. 
EYES - Full, but not prominent.  Dark brown or brown, never light, but in the case of liver, liver roan, and liver and white, dark hazel to harmonise with coat; with expression of intelligence and gentleness but wide awake, bright and merry; rims tight. 
EARS - Lobular, set low on a level with eyes.  Fine leathers extending to nose tip.  Well clothed with long straight silky hair. 
MOUTH - Jaws strong with a perfect, regular and complete scissor bite, i.e. Upper teeth closely overlapping lower teeth and set square to the jaws. 
NECK - Moderate in length, muscular.  Set neatly into fine sloping shoulders.  Clean throat. 
FOREQUARTERS - Shoulders sloping and fine.  Legs well boned, straight, sufficiently short for concentrated power.  Not too short to interfere with tremendous exertions expected from this grand, sporting dog. 
BODY - Strong, compact.  Chest well developed and brisket deep; neither too wide not too narrow in front.  Ribs well sprung.  Loin short, wide with firm, level topline gently sloping downwards to tail from end of loin to set on of tail. 
HINDQUARTERS - Wide, well rounded, very muscular.  Legs well boned, good bend of stifle, short below hock allowing for plenty of drive. 
FEET - Firm, thickly padded, cat-like. 
TAIL - Set on slightly lower than line of back.  Must be merry in action and carried level, never cocked up. Preferably docked but never too short to hide, nor too long to interfere with the incessant merry action when working. 
GAIT/MOVEMENT - True through action with great drive covering ground well. 
COAT - Flat, silky in texture, never wiry or wavy, not too profuse and never curly.  Well feathered forelegs, body and hindlegs above hocks. 
COLOUR - Various.  In self colours no white allowed except on chest. 
SIZE
Height: Dogs approx. 39-41 cms (15½-16 ins) 
Bitches approx. 38-39 cms (15-15½ ins) 
Weight  approx. 28-32 lbs 
FAULTS - Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree. 
NOTE - Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum. 


 

Přihlášení do členské sekcewebdesign