KCHLS - Klub chovatelů loveckých slídičů, © 2013
gb-green

Labrador Retriever Standard
Standard FCI č. 122 c (24. června 1987)
Země původu:
Velká Británie
Celkový vzhled: silné konstituce, pevně svázaný, velmi aktivní se širokou lebkou, široký a hluboký hrudník, silná a dobře utvářená bedra a záď.
Charakteristika: dobré povahy, velmi agilní. Vynikající nos, ušlechtilá morda, milovník vody, adaptibilní, oddaný společník.
Povaha: inteligentní, čilý, bystrý, poslušný a oddaný. Má laskavou povahu, bez agresivity nebo nevhodné bázlivosti.
Hlava a lebka: lebka je široká s dobře utvářeným stopem, suchá bez masitých lící. Čelisti jsou středně dlouhé, silné a neseseknuté. Nos je široký, nosní otvory dobře vyvinuté.
Uši: nejsou příliš velké ani těžké, visí dolů podél hlavy a jsou nasazeny spíše dozadu.
Oči: středně veliké, vyjadřující inteligenci a dobrou náladu, barvy hnědé nebo lískových oříšků.
Morda: čelisti a zuby silné, skus perfektně pravidelně nůžkový, t.j. horní řezáky těsně překrývají spodní řezáky a rostou rovně z čelistí.
Krk: suchý, silný.
Přední končetiny: ramena jsou dlouhá a šikmá. Končetiny mají pevný kosterní podklad, jsou kolmo postaveny od lokte k zemi, ať při pohledu zepředu nebo z boku.
Trup: hrudník široký a hluboký s dobře klenutými a pružnými žebry. Hřbet je rovný. Bedra jsou široká, krátká a silná.
Zadní končetiny: záď je dobře vyvinutá, osvalená, není zúžená, s dobře vyvinutým a pohyblivým kyčelním kloubem. Zadní končetiny jsou při pohledu zezadu rovné. Kravský postoj je zásadně nežádoucí.
Tlapy: kulaté a silné, prsty sevřené, dobře klenuté, polštářky jsou tlusté a silné.
Prut: výrazně charakteristický pro toto plemeno, má být silný u kořene, zužující se ke konci, středně dlouhý, bez podsady, obrostlý hustou, krátkou, silnou, přilehlou srstí, působící dojem popisu vydřího ocasu. Má být nesen vesele, ale nemá být otočen na hřbet.
Pohyb: volný a plynulý, přímý a normální při pohledu zepředu i zezadu.
Osrstění: výrazně charakteristické pro toto plemeno. Srst je krátká, hustá, podsada není zkadeřená, při dotyku ruky se jeví jako přiměřeně tvrdá.
Zbarvení: jednotně černá, žlutá nebo čokoládově hnědá. Žlutá se vyskytuje v odstínech od světle smetanové po liščí červeň. Malé bílé skvrny jsou přípustné pouze na předhrudí.
Velikost: ideální výška v kohoutku psi 56 - 57 cm, feny 54 - 56 cm.
Vady: jakékoliv odchylky od výše uvedených bodů musí být považovány za vady a jejich závažnost musí být vztahována podle stupně projevu vzhledem ke standardu.
Poznámka: psi musí mít dvě zřetelná normální varlata, zcela sestouplá do šourku. 

 

V originálním znění FCI:

 

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belg.)
FCI - Standard N° 122/29.01.1999/GB
LABRADOR RETRIEVER

ORIGIN : Great Britain.
DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID
STANDARD: 24.06.1987
UTILIZATION : Retriever.
CLASSIFICATION F.C.I.: Group 8     Retrievers, Flushing Dogs, Water Dogs.
                                             Section 1    Retrievers.
                                             With working trial.
GENERAL APPEARANCE : Strongly built, short-coupled, very active; broad in skull; broad and deep through chest and ribs; broad and strong over loins and hindquarters.
BEHAVIOUR / TEMPERAMENT : Good-tempered, very agile. Excellent nose, soft mouth; keen lover of water. Adaptable, devoted companion. Intelligent, keen and biddable, with a strong will to please. Kindly nature, with no trace of aggression or undue shyness.

HEAD

CRANIAL REGION :
Skull : Broad. Clean-cut without fleshy cheeks.
Stop : Defined.
FACIAL REGION :
Nose : Wide, nostrils well developed.
Muzzle : Powerful, not snipey.
Jaws/Teeth : Jaws of medium length, jaws and teeth strong with a perfect, regular and complete scissor bite, i.e. upper teeth closely overlapping lower teeth and set square to the jaws.
Eyes : Medium size, expressing intelligence and good temper; brown or hazel.
Ears : Not large or heavy, hanging close to head and set rather far back.
NECK : Clean, strong, powerful, set into well placed shoulders.

BODY:

Back : Level topline.
Loins : Wide, short-coupled and strong.
Chest : Of good width and depth, with well sprung barrel ribs.
TAIL : Distinctive feature, very thick towards the base, gradually tapering towards tip, medium length, free from feathering, but clothed thickly all round with short, thick, dense coat, thus giving « rounded » appearance described as « Otter » tail. May be carried gaily, but should not curl over back.

LIMBS

FOREQUARTERS : Forelegs well boned and straight from elbow to ground when viewed from either front or side.
Shoulders : Long and sloping.
HINDQUARTERS : Well developed, not sloping to tail.
Stifle : Well turned.
Hocks : well let down. Cowhocks highly undesirable.
FEET : Round, compact; well-arched toes and well developed pads.
GAIT / MOVEMENT : Free, covering adequate ground; straight and true in front and rear.

COAT

HAIR : Distinctive feature, short dense without wave of feathering, giving fairly hard feel to the touch; weather-resistant undercoat.
COLOUR : Wholly black, yellow or liver/chocolate. Yellows range from light cream to red fox. Small white spot on chest permissible.

SIZE :

Ideal height at withers : dogs 56-57 cm (22 - 22,5 ins);
          bitches 54-56 cm (21,5 - 22 ins).
FAULTS : Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree.
N.B. : Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.


 

 

Přihlášení do členské sekcewebdesign