Podmínky udělení:

Pro udělení tohoto titulu je třeba získat 3x čekatelství CAC na KV nebo SV, v minimálně dvou výstavních sezónách.
Úprava pro plemeno AC – z požadovaného počtu tří čekatelství CAC je nutno, aby 2 čekatelství byla získána na výstavách pořádaných pod záštitou KCHLS, 1x lze využít čekatelství CAC získané na výstavě pořádané Cocker Clubem.

Zaslat poštou výstavní referentce kopie posudkových listů + kopie CAC kartiček, kopii PP a dále fotografii ve výstavním postoji-pro prezentaci na webu KCHLS (foto je možné zaslat emailem).

Udělení: vždy u příležitosti KV nebo SV (španělé – výstavy španělů, retrívři – výstavy retrieverů), nejpozději k datu uzávěrky dané výstavy!

Cena: Originální diplom s evidenčním číslem, pohár