Pokud je fena chovná a chovatel se ji rozhodne krýt, minimálně 1 měsíc před předpokládaným háráním písemně požádá příslušného poradce chovu o vydání „Doporučení ke krytí“.
Žádost musí obsahovat jméno a název chovné stanice feny, její ČLP, její reg.číslo KCHLS, kopii dokladu o členství v KCHLS, případně chovatelův návrh na krycí psy, kterými by měl zájem krýt včetně jejich ČLP a reg.č. V případě, že chovatel nemá představu o krycích psech, resp. je začátečník, příslušný poradce chovu navrhne 3 vhodné krycí psy.
 
Poradce chovu zašle chovateli dvojmo „Doporučení ke krytí“, 2x hlášení vrhu a 2x složenku na zaplacení příslušných poplatků KCHLS: 100,- Kč majitel psa, 100,- Kč majitel feny.
 
Do 8 dnů po nakrytí je chovatel povinen vyplněnou zelenou kopii (odstřihne a ponechá si z kopie“Potvrzení o krytí“) zaslat zpět poradci chovu „Doporučení ke krytí“ spolu s dokladem o zaplacení obou složenek (kopie).
Do 10 dnů po vrhu zašle chovatel poradci chovu a majiteli krycího psa vyplněné „Hlášení vrhu“ a to i v případě, že fena nezabřezla.
Pokud se narodilo více jak 6 štěňat, poradce chovu na základě Hlášení zašle chovateli složenku na částku, rovnající se 200.- Kč za každé nadpočetné štěně (7 štěňat – 200,- Kč, 8 štěňat – 400,- Kč atd. Opět musí chovatel doložit kopií ústřižku složenky provedenou platbu.
 
Do 10 dnů po vrhu zašle chovatel originál „Doporučení ke krytí“ a vyplněnou přihlášku vrhu na Plemennou knihu ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1. Pokud má fena první vrh, zasílá též originál PP.
Přihláška vrhu se vyplňuje způsobem, že jména štěňat v jednom vrhu musí začínat jedním abecedním písmenem, běžně se praktikuje A, B, C atd. Tato posloupnost je pro chovatelskou stanici, nikoliv pro jednotlivou fenu. Příklad: Máte-li 2 chovné feny,  tak jedna má vrh A, druhá B, příští rok C, druhá D atd. Častou chybou je vyplňování „Přihlášky vrhu“. Jména se vyplňují nikoliv v pořadí jak se rodí štěňata, ale nejdříve psi, pak feny podle abecedy druhého písmene, tedy: Adam, Aron, Abba, Asta atd. ČMKJ přidělí do příslušné kolonky tetovací čísla a zašle zpět chovateli. V 6-7 týdnech se štěňata otetují, veterinář potvrdí a zašle zpět na ČMKJ. Poté Vám přijdou PP na dobírku.
 
Pokud Váš chovný pes nebo fena získají další ohodnocení na výstavách nebo zkouškách, je třeba toto doložit na ČMKJ, jinak tyto nové okolnosti nebudou mít štěňata v rodokmenech. 
 
Všechny materily  posílat v originálu + kopii.
Žádosti o doporučení ke krytí posílejte  zasílejte přímo příslušným poradcům chovu (kontakty ZDE)            
                                                                                        ing. František Korda – hl. poradce chovu – sekce retrieverů