VARIANTA A:

V Ý S T A V A:

 • 2x výstavní hodnocení ve věku více než 12 měsíců z vyššího typu výstavy (se zadáváním čekatelství šampionátu), s oceněním minimálně 1x výborná, 1x velmi dobrá, z toho nejméně 1x v ČR. Ocenění musí být získáno od 2 různých rozhodčích
 • kohoutková výška dle standardu plemene zapsaná v PP psa
 • skus nůžkový úplný (tj. 6 řezáků nahoře i dole), toleruje se absence 2 zubů ze skupiny P a M, chybění M3 se nepovažuje za absenci; při využití v chovu musí být 1 z partnerů plnochrupý.
 • Pokud není měření kohoutkové výšky a kontrola stavu chrupu součástí výstavního hodnocení, provede zápis kterýkoli rozhodčí pro VIII. skupinu FCI s aprobací na ASS. platnost od 30.5.2018
 • Kontrolu správnosti skusu a úplnosti chrupu mimo výstavní kruh a následný zápis do PP pro uchovnění – platí stejné pravidlo jako pro měření výšky mimo kruh-smí provádět pouze rozhodčí exteriéru skupiny VIII. FCI, kteří jsou členy klubů KCHLS, RK, KNK, CC s příslušnou aprobací a mohou provádět jeho zápis do PP jedince k jeho následnému uchovnění – od 23.4.2019

Z D R A V Í:

 • DKK nejhůře 3/3, jedince se stupněm 3/3 a jeho kombinace lze pářit pouze s jedincem 0/0, 0/1, 1/0, 1/1. Vyšetření musí být provedeno u akreditovaného veterinárního lékaře, člena KVL ČR. Akreditované veterináře, které mohou provádět vyšetření a vyhodnocení DKK
 • https://www.vetkom.cz/posuzovatele-dkk-a-dkl-2/
 • Fucosidóza – všichni nově uchovňovaní psi (samci) musí být testovaní nebo musí být doloženo vyšetření obou rodičů s negativním výsledkem. Při krytí musí být jeden z páru prokazatelně negativní. Vyšetření musí být provedeno u akreditované laboratoře
 • Dědičné oční vady a choroby (doporučení): Doporučuje se provést klinické vyšetření na oční vady a choroby zejména před krytím nebo genetické vyšetření.

O B E C N É :

 • Věk pro zařazení do chovu dle vyhlášky č.5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a chovu u : velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku (viz. Organizační řád schválený 15.3.2009)
 • U psů chovnost není věkem omezena.

VARIANTA B:

V Ý S T A V A:

 • 1x výstava vyššího typu (oblastní a krajská nebude platit) ve věku více než 12 měsíců s oceněním nejméně velmi dobrá konaná v ČR
 • kohoutková výška dle standardu plemene zapsaná v PP psa
 • skus nůžkový úplný (tj. 6 řezáků nahoře i dole), toleruje se absence 2 zubů ze skupiny P a M, chybění M3 se nepovažuje za absenci; při využití v chovu musí být 1 z partnerů plnochrupý
 • Pokud není měření kohoutkové výšky a kontrola stavu chrupu součástí výstavního hodnocení, provede zápis kterýkoli rozhodčí pro VIII. skupinu FCI s aprobací na ASS. platnost od 30.5.2018
 • Kontrolu správnosti skusu a úplnosti chrupu mimo výstavní kruh a následný zápis do PP pro uchovnění – platí stejné pravidlo jako pro měření výšky mimo kruh-smí provádět pouze rozhodčí exteriéru skupiny VIII. FCI, kteří jsou členy klubů KCHLS, RK, KNK, CC s příslušnou aprobací a mohou provádět jeho zápis do PP jedince k jeho následnému uchovnění – od 23.4.2019

Z K O U Š K Y:

 • jakákoli zkouška anglických loveckých španělů dle zkušebního řádu ČMMJ nebo FCI, na které se hodnotí nos, slídění a chování po výstřelu. Pokud se na dané zkoušce zadávají známky z těchto disciplín, minimální limitní známky jsou nos 3, slídění 3, chování po výstřelu 3

Z D R A V Í:

 • DKK nejhůře 3/3, jedince se stupněm 3/3 a jeho kombinace lze pářit pouze s jedincem 0/0, 0/1, 1/0, 1/1. Vyšetření musí být provedeno u akreditovaného veterinárního lékaře, člena KVL ČR. Akreditované veterináře, které mohou provádět vyšetření a vyhodnocení DKK
 • https://www.vetkom.cz/posuzovatele-dkk-a-dkl-2/
 • Fucosidóza – všichni nově uchovňovaní psi (samci) musí být testovaní nebo musí být doloženo vyšetření obou rodičů s negativním výsledkem. Při krytí musí být jeden z páru prokazatelně negativní. Vyšetření musí být provedeno u akreditované laboratoře
 • Dědičné oční vady a choroby (doporučení): Doporučuje se provést klinické vyšetření na oční vady a choroby zejména před krytím nebo genetické vyšetření.

O B E C N É :

 • Věk pro zařazení do chovu dle vyhlášky č.5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a chovu u : velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku (viz. Organizační řád schválený 15.3.2009)
 • U psů chovnost není věkem omezena.