Pes

Výstavní ocenění:

1) jedinec bez loveckých zkoušek – absolvování dvou výstav po dovršení 12 měsíců věku ( z toho jedna vyššího typu – mezinárodní, národní, klubová, speciální) se známkami minimálně 2xVD

2) jedinec s loveckou zkouškou – absolvování jedné výstavy po dovršení 12 měsíců věku s oceněním minimálně VD + lovecká zkouška

Výkon – vlohy, zkoušky:


DKK:

Po dovršení 12 měsíců věku RTG dysplazie kyčelních kloubů. Každý jedinec musí být před zařazením do reprodukce zrentgenován a náísledně vyhodnocen veterinářem s oprávněním pro vyhodnocování DKK. Doporučuje se, aby se chovatelé vyvarovali spojení mezi dvěma pozitivními jedinci (C a více).

Kohoutková výška:

dle standardu


Chrup:

Od 1.5.2007 se toleruje absence 1 zubu (P1 nebo M3). Při použití v chovu musí být jeden z rodičů plnochrupý

Fena

Výstavní ocenění:

1) jedinec bez loveckých zkoušek – absolvování dvou výstav po dovršení 12 měsíců věku ( z toho jedna vyššího typu – mezinárodní, národní, klubová, speciální) se známkami minimálně 2xVD
2) jedinec s loveckou zkouškou – absolvování jedné výstavy po dovršení 12 měsíců věku s oceněním minimálně VD + lovecká zkouška

Výkon – vlohy, zkoušky:


DKK:

Po dovršení 12 měsíců věku RTG dysplazie kyčelních kloubů. Každý jedinec musí být před zařazením do reprodukce zrentgenován a náísledně vyhodnocen veterinářem s oprávněním pro vyhodnocování DKK. Doporučuje se, aby se chovatelé vyvarovali spojení mezi dvěma pozitivními jedinci (C a více).

Kohoutková výška:

dle standardu


Chrup:

Od 1.5.2007 se toleruje absence 1 zubu (P1 nebo M3). Při použití v chovu musí být jeden z rodičů plnochrupý