Revize platná od 1. 9. 2017

Pes i feny:

Výstavní ocenění:

nejméně dvě výstavy, z toho jedna vyššího typu, ocenění min. 2x VD*

Výkon – vlohy, zkoušky:

OVVR – Ověření vlohových vlastností retrieverů nebo lovecká zkouška, kde je přezkušováno přinášení

DKK:

0/0 až 2/2**

DLK:

povinné, výsledek však nebude mít vliv na chovnost, výsledky budou pouze sledovány a evidovány

Kohoutková výška:

dle standardu


Chrup:

bude sledován pouze skus dle standartu a špičáky, ostatní chybějící zuby se budou počítat a evidovat, ale nebudou mít vliv na  chovnost. Nadále platí, že neplnochrupý jedinec smí být kryt pouze jedincem plnochrupým

*      Ocenění pro chovnost platí ode dne dovršení stáří jednoho roku

**    DKK: 0/0 až 1/1 bez omezení , 0/2, ½,  2/2 musí být pářeni pouze jedinci negativními. Za negativní jsou považováni jedinci  0 – 1. st.

 

DKK mohou posuzovat pouze tito veterináři:

MVDr.Jiří Šebek, CSc.
MVDr. Milan Snášil, CSc.