Revize platná od 1. 1. 2020 s přechodným obdobím do 30.4. 2020

Pes i feny:

Výstavní ocenění:

Nejméně dvě výstavy, z toho jedna musí být klubová či speciální se zadáním titulu CAC, pořádaná Klubem chovatelů loveckých slídičů nebo Retriever Klubem. Ocenění musí být min. 2x VD. Ocenění na výstavě pro chovnost platí ode dne dovršení stáří jednoho roku. Druhá výstava potřebná pro chovnost může být jakákoliv národní, mezinárodní, klubová, speciální, oblastní či oblastní klubová nebo krajská.

Výkon – vlohy, zkoušky:

OVVR – Ověření vlohových vlastností retrieverů nebo jakákoliv lovecká zkouška, kde je přezkušováno přinášení

(Pro uchovnění musí být výstavy i OVVR či zkoušky zapsané v průkazu původu)

DKK:

A, B, C *

DLK:

povinné, výsledek však nebude mít vliv na chovnost, výsledky budou pouze sledovány a evidovány

Kohoutková výška:

dle standardu, musí být oficiálně doložena změřením rozhodčím z exterieru na výstavě, nebo na jarním svodu. Měření na JS bude uznáno pouze u jedinců starších 1 roku. Individuální měření může provést pouze rozhodčí z exteriéru skupiny FCI 8 a musí být členem příslušných klubů viz. Seznam rozhodčích.


Chrup:

bude sledován pouze skus úplný dle standartu a špičáky, ostatní chybějící zuby se budou počítat a evidovat, ale nebudou mít vliv na  chovnost. Nadále platí, že neplnochrupý jedinec smí být kryt pouze jedincem plnochrupým.

 

*    DKK: A a B bez omezení , C musí být pářeni pouze jedinci negativními. Za negativní jsou považováni jedinci  A a B.

DKK mohou posuzovat pouze tito veterináři:

MVDr.Jiří Šebek, CSc.

MVDr. Libor Vlček

MVDr. Milan Snášil, CSc.