Není zde uveřejněna Vaše chovatelská stanice? Chcete uveřejnit odkaz na Vaše webové stránky nebo zveřejnit e-mailovou adresu a telef. číslo?
Kontaktujte: web@kchls.cz (přiložit doklad o registraci chovatelské stanice!)
ze Stramchýho FIALA Jiří  
HAN – ENDE KONEČNÁ Hana  Mgr. +420 777 595 976
ze Šosovny ŠOS Josef  
z Vochovny VOCH Josef  
z Rajšlu VONDROVÁ Radka   +420 728 849 382